ΥΠΟΔΟΧΗ
© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
Ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών

Διοικητικές Υπηρεσίες
                Γραμματεία: Δευτέρα: 12.00 ? 14.00 Τρίτη: 12.00 ? 14.00 Πέμπτη: 12.00 ? 14.00
e-mail: nrsgram@uop.gr

Διαχείριση Δικτύου
e-mail: hqls.pclab@uop.gr
Καθημερινά: 10.00 ? 14.00
ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ