ΥΠΟΔΟΧΗ

  • Διοικητικές υπηρεσίες

  • Διδακτικό προσωπικό

  • Σύμβουλος σπουδών

© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών

Διοικητικές Υπηρεσίες               
Γραμματεία: Δευτέρα: 12.00 – 14.00 Τρίτη: 12.00 – 14.00 Πέμπτη: 12.00 – 14.00
e-mail: nrsgram@uop.gr

Διαχείριση Δικτύου
e-mail: hqls.pclab@uop.gr
Καθημερινά: 10.00 – 14.00