ΥΠΟΔΟΧΗ
© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
Σύμβουλος Σπουδών Τμήματος Νοσηλευτικής

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/6-9-2011), ο Σύμβουλος Σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα Προγράμματα Σπουδών τους.
Οι Σύμβουλοι Σπουδών έχουν καθοριστεί για υποστήριξη σε συγκεκριμένες ομάδες φοιτητών. Αναλυτικά την κατάσταση των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών που υποστηρίζουν
μπορείτε να βρείτε ΕΔΩStudy Advisors have been set up to support specific student groups. Detailed list of the faculty members and the students they support can be found HERE
ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ