ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα ERASMUS+ KA203 Project DeMoPHaC:"Development of a model for nurses' role in inter-professional pharmaceutical care" (2018-2021),Προγράμματα παρελθόντων ετών

Ερευνητικά

1. Λειτουργική Αναβάθμιση Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την Ανάπτυξη 12 Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων

Κωδικός: 374622

Προϋπολογισμός: 120.000,00 €

Διάρκεια: 20 μήνες

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΤΥΚΑ, ΕΠ: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Eπιστημ. Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Παναγιώτης Πρεζεράκος


2. Ανάπτυξη Σχεδίων Κατ' οίκον Φροντίδας Βασιζομένων σε Νοσηλευτικές Διαγνώσεις

Κωδικός: 431041

Προϋπολογισμός: 225.360,00 €

Διάρκεια: 26 μήνες

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΤΥΚΑ, ΕΠ: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Παναγιώτης Πρεζεράκος


3. Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Ανανηπτών στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Πληθυσμού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια

Κωδικός: 377124

Προϋπολογισμός: 266.800,00 €

Διάρκεια: 37 μήνες

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΤΥΚΑ, ΕΠ: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"


Αναπτυξιακά

1. Χειμερινό Σχολείο: "Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους" (Τμήμα  Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως κύριος Φορέας σε συνεργασία με το ΓΟΝ "Άγιοι Ανάργυροι", το ΠΜΣ "ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική" και την Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ)

Διάρκεια: 24.10.2015- 22.11.2015 (Σύνολο διδακτικών ωρών:53)

Προϋπολογισμός του Προγράμματος: 2.500 €.

Σύνολο συμμετεχόντων 50 άτομα.

Eπιστημ. Υπεύθυνος: Αν. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά2. Σεμινάριο του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, της ΜΕΘ - Α΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία" και του ΠΜΣ "ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική" με θέμα: "Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΝΕΜΕΘ)" Διάρκεια: 30.1.2016 - 12.6.2016 (Σύνολο διδακτικών ωρών: 50).

Προϋπολογισμός του Προγράμματος: 5.000 €.

Σύνολο συμμετεχόντων 50 άτομα.

Eπιστημ. Υπεύθυνος: Αν. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά

© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ