ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                      ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΒΑΘΜΙΔΑ                      ΤΗΛΕΦΩΝΟ                Ε-MAIL
Γεωργία Μανιά                                          Προϊσταμένη Γραμματείας και                  2710230123          nrsgram@uop.gr
                                                          Γραμματέας Τμήματος Νοσηλευτικής
                                                    
© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ