ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΒΑΘΜΙΔΑ                      ΤΗΛΕΦΩΝΟ                Ε-MAIL
Γεωργία - Χριστίνα Νικολακάκου          Προϊσταμένη Γραμματείας και                  2731089720          nrsgram@uop.gr
                                                    Γραμματέας Τμήματος Νοσηλευτικής
                                                  (Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού)
© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ