ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                      ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΒΑΘΜΙΔΑ                      ΤΗΛΕΦΩΝΟ                Ε-MAIL
Δρ. Γεωργία - Χριστίνα Νικολακάκου          Προϊσταμένη Γραμματείας και                  2731089720          nrsgram@uop.gr
                                                          Γραμματέας Τμήματος Νοσηλευτικής
                                                        (Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού)
© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ