© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
A/A    ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ                                            ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ                                                                    ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                          ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
1    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ                        ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                     ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ 
     
2    ΔΡΕΛΙΩΖΗ            ΑΓΓΕΛΙΚΗ    ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΚΔ) ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:                   ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
                                                       ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ
                                                                    ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  
3   ΗΛΙΟΥΔΗ              ΣΤΑΜΑΤΙΑ    ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ                                 ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ                ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                        ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
                                                                                    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ   

4   ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ        ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ                        ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
                                                           ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (E-PROCUREMENT
                                                                                  ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)  
5   ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ        ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ           ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
                                                             ΤΟΥ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
         
6   ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ    ΔΗΜΗΤΡΑ        ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ                             ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                                                    ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  
7    ΚΑΡΑΤΖΑ                ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ            ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
                                                            ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
                                                                                            ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ"
 
8    ΛΕΒΕΝΤΕΛΗΣ     ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ    Η ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ                         ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                         ΗΡΩΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
                                                                            ΜΕ ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΚΑΙ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ   

9    ΜΗΤΡΟΥΣΗ         ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ       ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ                                  ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                                                        ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ   

10 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ    ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ    ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ                               ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                                  ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΕ
                                                                                           ΜΕΤΕΦΗΒΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ   

11  ΜΩΫΣΟΓΛΟΥ         ΙΩΑΝΝΗΣ        ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ           ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
                                                                   ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
                                                                                        ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 
12    ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ            Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ               ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
                                                                  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
                                                                                ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

13   ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ       ΕΛΕΝΙΤΣΑ            ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ                                ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                                ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
                                                                      ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

14    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ    ΕΛΕΝΗ                ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-                                  ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                                            ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ